Serviceaftaler

Serviceaftale på DOORFLEX installationer

Hvornår har De sidst fået brandsikringsmaterielet checket?

Værdibevarelse

DOORFLEX brandskydedøre – er en del af bygningens arkitektur, funktion og sikkerhed, som kræver tilsyn og vedligeholdelse. DOORFLEX tilbyder serviceaftaler, som bringer dette i system..

Driftsikkerhed

Med jævnlige eftersyn er der sikkerhed for, at dine døre fungerer optimalt. Dørens funktioner afprøves teknisk, komponenter rengøres og døren genindkøres mekanisk samt elektronisk, hvis automatik er påmonteret døren.

Minimalt slid

Med en DOORFLEX serviceaftale, er du sikret at dine DOORFLEX brandskydedørene er indstillet korrekt, hvormed generende driftsfejl samt slid minimeres og levetiden forlænges.

Sikkerhedskrav overholdes

DOORFLEX's service eftersyn hjælper dig med at sikre at ind- og udgange lever op til gældende regler og myndighedskrav.

For at sikre skydedørens status som flugtvej skal lovgivningen ifht. bygningsrelementet BR18 være opfyldt. Det betyder, at der bl.a. er krav til at dørene vedligeholdes og tilses med faste mellemrum, f.eks. hver tredje måned, af sagkyndige personer (eksempelvis leverandøren)

Der skal ligeledes foreligge en tilfredsstillende vedligeholdelses- og afprøvningsinstruks, og det er denne instruks, der danner grundlag for service eftersynet.

Generel hjælp til budgetplanlægningen

Når du har indgået en DOORFLEX serviceaftale, modtager du en besøgsrapport efter hvert besøg, som indeholder en vurdering af dørens tilstand. Hermed får du mulighed for at budgettere evt. større reparationer eller udskiftninger – så de ikke kommer som en overraskelse.

Lavere driftsomkostninger

Med en DOORFLEX service aftale vil du set over hele dørens levetid opnå lavere driftsomkostninger. Løbende serviceeftersyn og rettidig vedligehold vil sikre dig optimal driftsikkerhed samt reducere behovet for reparationer på baggrund af fejlindstillinger og slitage, som ikke håndteres rettidigt.

Glæde ved produktet

En DOORFLEX serviceaftale vil sikre dig en positiv effekt på døranlæggets funktionsdygtighed, sikkerhed, værdibevarelse, levetid og brugervenlighed.

Kontakt DOORFLEX

Ønsker De at tegne en serviceaftale, bedes De kontakte undertegnede for et servicebesøg.

Med venlig hilsen

Kim Hansen
Telefon: 42194098