Serviceaftaler

Serviceaftale på DOORFLEX installationer

Lovpligtigt eftersyn

Arbejdstilsynet har lavet et notat vedr. eftersyn på manuelle og mekanisk drevne porte – læs hele notatet her.. Skydedøre kategoriseres porte og derfor er nedenstående gældende for DOORFLEX installationer.

  • Eftersynet skal foretages af en sagkyndig. En sagkyndig er en person, der har teknisk indsigt og kompetence til at efterse porten efter leverandørens anvisninger.
  • Porten skal efterses regelmæssigt. Igen er det leverandørens anvisninger der skal følges. Dog er det Arbejdstilsynets praksis, at regelmæssigt som minimum er hver 12. måned.
  • Ejeren af porten er ansvarlig for at porten bliver efterset og vedligeholdt. Resultaterne af et eftersyn skal for mekanisk drevne industriporte registreres, opbevares i en passende periode og være tilgængelige for Arbejdstilsynet.

Almindelige sidehængte branddøre kategoriseres som teknisk hjælpemiddel og DBI henviser til arbejdstilsynets anvisning om regelmæssigt eftersyn som min. er hver 12. måned.

Men udover at være lovpligtig får du med en serviceaftale hos DOORFLEX et eftersyn af en uddannet servicekonsulent som kender produkterne og derfor også sikrer …

Værdibevarelse

DOORFLEX brandskydedøre – er en del af bygningens arkitektur, funktion og sikkerhed, som kræver tilsyn og vedligeholdelse. DOORFLEX tilbyder serviceaftaler, som bringer dette i system..

Driftsikkerhed

Med jævnlige eftersyn er der sikkerhed for, at dine døre fungerer optimalt. Dørens funktioner afprøves teknisk, komponenter rengøres og døren genindkøres mekanisk samt elektronisk, hvis automatik er påmonteret døren.

Minimalt slid

Med en DOORFLEX serviceaftale, er du sikret at dine DOORFLEX brandskydedørene er indstillet korrekt, hvormed generende driftsfejl samt slid minimeres og levetiden forlænges.

Sikkerhedskrav overholdes

DOORFLEX's service eftersyn hjælper dig med at sikre at ind- og udgange lever op til gældende regler og myndighedskrav.

For at sikre skydedørens status som flugtvej skal lovgivningen ifht. bygningsrelementet BR18 være opfyldt. Det betyder, at der bl.a. er krav til at dørene vedligeholdes og tilses med faste mellemrum, f.eks. hver tredje måned, af sagkyndige personer (eksempelvis leverandøren)

Der skal ligeledes foreligge en tilfredsstillende vedligeholdelses- og afprøvningsinstruks, og det er denne instruks, der danner grundlag for service eftersynet.

Generel hjælp til budgetplanlægningen

Når du har indgået en DOORFLEX serviceaftale, modtager du en besøgsrapport efter hvert besøg, som indeholder en vurdering af dørens tilstand. Hermed får du mulighed for at budgettere evt. større reparationer eller udskiftninger – så de ikke kommer som en overraskelse.

Lavere driftsomkostninger

Med en DOORFLEX service aftale vil du set over hele dørens levetid opnå lavere driftsomkostninger. Løbende serviceeftersyn og rettidig vedligehold vil sikre dig optimal driftsikkerhed samt reducere behovet for reparationer på baggrund af fejlindstillinger og slitage, som ikke håndteres rettidigt.

Glæde ved produktet

En DOORFLEX serviceaftale vil sikre dig en positiv effekt på døranlæggets funktionsdygtighed, sikkerhed, værdibevarelse, levetid og brugervenlighed.

Kontakt DOORFLEX

Ønsker De at tegne en serviceaftale, bedes De kontakte undertegnede for et servicebesøg.

Med venlig hilsen

Kim Hansen

Servicechef
Telefon: +45 42194098

DOORFLEX A/S

Industriområdet 101, 8732 Hovedgård
Tlf: 75 66 10 51
E-mail: info@doorflex.dk
CVR: 40407545

Privatlivspolitik

Cookiepolitik

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.