Drift og vedligehold

Drift og vedligehold af DOORFLEX brandskydedøre, Indvendige og udvendige glaspartier

PDF ikonVedligeholdsvejledning branddøre

PDF ikonVedligeholdsvejledning glaspartier

Generelt

  • Anvend flydende rengøringsmiddel, som på samme tid er effektivt og mildt mod overfladerne.
  • Man kan anvende koncentreret rengøringsmiddel, med forsigtighed, for at fjerne fedtede pletter på overfladen.
  • Der må ikke anvendes produkter der indeholder ammoniak, skurepulver eller andre rengøringsmidler der kan ridse overfladen.
  • Det gælder for alle døre at de ikke må spules/overrisles med vand, gælder også vådrumsdøre. Anvend altid en hårdt opvredet klud.

Malede overflader

Ved doseringen af rengøringsmiddel følges leverandørens anvisninger. Start med at vaske døren nedefra og op, og derefter den modsatte vej. Tør efter med en svamp eller fugtig klud. Besværlige pletter bearbejdes med koncentreret rengøringsmiddel.
Der må ikke anvendes stærke opløsningsmidler.

Lakerede overflader

Der må ikke anvendes for meget vand, da finerede overflader kan rejse sig ved opfugtning. Anvend en hård opvredet klud med den rette mængde rengøringsmiddel. Vaske oppefra og ned. Sørg for at tørre efter med en klud, der er opvredet i rent vand. Om nødvendigt kan man bruge møbelvoks eller – polish til vedligeholdelse.
Der må ikke anvendes stærke opløsnings-midler.

Laminat overflader

Ved doseringen af rengøringsmiddel følges leverandørens anvisninger. Start med at vaske døren nedefra og op, og derefter den modsatte vej. Tør efter med en svamp eller en fugtig klud. Besværlige pletter bearbejdes med koncentreret rengøringsmiddel.
Stærke opløsningsmidler må kun anvendes i meget begrænset omfang.

Kontrol af brand- og lyddøre

Det bør kontrolleres, at den foreskrevne luft mellem døre og karme vedholdende er til stede, samt at brandpastalister og tætningslister ikke er defekte.
Ved branddøre kontrolleres endvidere, at lukkemekanismer m.m. er funktionsdygtige.
Tætningslister vedligeholdes efter samme principper som døre og karme.
Såfremt der måtte være yderligere spørgsmål til vore produkter, står vi naturligvis til rådighed.

Opbevaring/montage

Dørene skal opbevares stående i lodret position eller liggende, fuldt understøttet, i vandet position.
Det gælder for både døre og karme at disse skal opbevares på et tørt og ventileret sted, både før og efter montering. I modsat fald kan der opstå skader som f.eks. revner, kastning, krumning m.m.

Serviceaftale

Enhver teknisk sikkerhedsinstallation skal vedligeholdes i henhold til leverandøren anvisninger, så produktet kan betjenes og fungere sikkert i hele dets levetid. Dette gælder også for DOORFLEX-installationer, skydedøre samt ABDL-installationer, hvor det årlige eftersyn og servicering bør foretages af specialister inden for området.

Kontakt

Hvis man ønsker yderlig information er De velkommen til at kontakte os på telefon 75661051.

Med venlig hilsen
DOORFLEX A/S