Montagevejledning

PDF ikonMonteringsvejledning

PDF ikonMonteringsvejledning automatik

PDF ikonGEZE Automatik / Tilslutningsdiagram

Montageforeskrift til BD 30/60 brandskydedør

Tak for at du valgte DOORFLEX A/S som leverandør af BD30-60 brandskydedør.

Vi håber at du bliver tilfreds med produktet.

For at kan opfylde BD kravene skal skydedøren monteres korrekt.

Der er derfor vigtigt at denne montagebeskrivelse bliver fulgt nøje, samt mål og tolerancer bliver overholdt.

Skydedørskittet indeholder dørplade (-er), karmtræ, overkarm, Vermoculux og bespændingsdele.

For at montagen kan udføres skal alle komponenterne være til stede (se følgeseddel). Er de ikke det, skal de manglende komponenter bestilles hos DOORFLEX A/S.

Indholdsfortegnelse

Produktbeskrivelse

Montage af skydedør

Justering af konstant magnethold

Justering af friløb

Produktbeskrivelse

Dørplade:

Alt efter størrelse på skydedøren kan der være flere

(se side 3,4) dørplader som skal limes sammen til en dørplade. Dørplader op til 1,3 meter dog kun en dørplade.

Karmtræ:

Karmtræet består af lamineret fyrtræ som er limet

(se side 3,4) sammen med et ikke brandbart limprodukt.

1 stk. Anslagskarm
2 stk. Anslagslister
1 stk. Overmurkarm
1 stk. Sidemurkarm
1 stk. Sidevendt kram

Hvis døren er købt med automatik vil pakken yderligere bestå af:

1 stk. Lodbrønd
2 stk. Montagelister eller
1 stk. Montageflange

Overkarm:

(se side 3,4) Overkarm består af bærekonsoller, bæreskinne, løbehjul, limtræ overplanke og evt. automatik (Lod, wire, magnet og ankerplade) (se side 3, 4)

Indækning:

Vermoculux plade som skal beskytte overkarm ved evt.

(se side 3,4,5,6) brand.

Montage af skydedør

Inden montage er det vigtigt at kontrollere at gulv og vægge omkring dørhullet til skydedøren er i lod og vatter. Hvis ikke, kan der forekomme problemer ved justering og indkøring af døren.

Er gulv og vægge i lod og vatter kan montagen påbegyndes.

 • Sidemurkarm og sidevendt karm samles med fælles bundstyr til et sidestykke
 • Det samlet sidestykke samles med overmurkarm og anslagskarm, som skrues i enderne med montageskrue 5 x 100 mm
 • Den samlet murkarm placeres i dørhullet således at en del af anslagskarm og hele sidevendtkarm er fri af væggen, ud mod det rum hvor skyde-døren skal sidde.
 • Overkarm lægges op på anslagskarm således at tapperne i anslagsside på overkarm passer med tapperne i anslagskarm. Tap i toppen af sidevendt-karm føres i taphul på midt af overkarm.
 • Overkarm siddes i lod og fastgøres i væg med montageskrue

8 x 50 mm og 10 mm pluks. Det er vigtigt at overkarm er i vatter inden montage, samt den er lige i længderetning.

 • Murkarm siddes i lod og fastgøres med karmskruer. Bundstyr mellem side-vendtkarm og sidemurkarm fastgøres i gulv med montageskrue

5x 40 mm .

 • Dørplade monteres således at skydedørsskåle vender mod anslag. Løbehjul monteres i bæreplade på skydedør.
 • Dørplade justeres således at der 6 mm luft over bundstyr og ca. 4 mm luft på hver side at dørplade til karmstykker.
 • Døren placeres således at forkant dørplade står glat med sidevendtkram. Bagstop fastgøres. Døren lukkes og stop justeres så døren stopper ca. 5 mm fra anslagskarm.
 • Anslagslister skrues fast på anslagskarm således at der er 4 mm luft mellem liste og døren .
 • Bundskinne monteres i gulv under døren med rustfri montageskrue

5 x 40 mm og 6 mm pluks

 • Mellem murkarme og dørhul stoppes der med mineraluld.
 • Den brandhæmmende plade fastgøres i topplade og limtræsplanke, på overkarm, med montageskruerne 4,5 x 40 mm , med ca. 200 mm mellemrum. Hvis døren er monteret med automatik se side 5, 6 og 7.

Justering af konstant magnethold

Er døren købt med automatik skal den monteres og justeres på følgende måde:

Konstant magnethold:

(lodbrønd i for)

Konstant magnethold består af lod, wire, vinkel med wirehjul, lodbrønd, magnet og ankerplade.

Lod og vinkel med wirehjul er placeret i forende af overkarm og skal efter end montering dækkes af lodbrønd. Magnet er monteret i bagende af overkarm og ankerplade er monteret på dørplade.

 • Montage som ved dør uden automatik (se side 3 punkt 1-6 )
 • Magnet skrues af overkarm således dør med ankerplade kan passere frit.
 • Dørplade monteres (se side 3 punkt 7-9 )
 • Døren placeres således at forkant dørplade står glat med sidevendtkram. Magnet monteres så den røre ankerplade på dørpladen. Døren lukkes og magnet fastgøres.
 • Hvis nødvendig efterfyldes lod med lodfyld.
 • Montagelister til lodbrønd monteres på anslagskarm og væg. Lodbrønd skrues fast på montagelister.
 • Inddækning monteres (se side 3 punkt 13 )

Konstant magnethold:

(lodbrønd i bag)

Konstant magnethold består af lod, wire, vinkel med wirehjul, lodbrønd, magnet og ankerplade.

Omløber er placeret i forende af overkarm Lod og vinkel med wirehjul er placeret i bagende af overkarm og skal efter end montering dækkes af lodbrønd. Magnet er ligeledes monteret i bagende af overkarm og ankerplade er monteret på dørplade.

 • Montage som ved dør uden automatik (se side 3 punkt 1-6 )
 • Magnet og vinkel med wirehjul skrues af overkarm således dør med ankerplade kan passere frit.
 • Dørplade monteres (se side 3 punkt 7-9 )

Døren placeres således at forkant dørplade står glat med sidevendt-kram. Magnet monteres så den røre ankerplade på dørpladen. Døren lukkes, magnet og vinkel med wirehjul fastgøres.

 • Hvis nødvendig efterfyldes lod med lodfyld.
 • Montageflange monteres ved ende af overkarm således at lodbrønd står glat med limtræsplanke

6) Inddækning monteres (se side 4 punkt 13 )

Justering af friløb

Er døren købt med friløb skal den monteres og justeres på følgende måde:

Friløb:

(lodbrønd i for). Friløb består af lodder, wire, omløber, vinkel med wirehjul, 2 delt lodbrønd, magnet, ankerpladestop og ankerplade.

Lodder og vinkel med wirehjul er placeret i forende af overkarm og skal efter montering dækkes af lodbrønd. Magnet og omløber er monteret i bagende af overkarm, ankerpladestop er monteret på dørplade og ankerplade er monteret på wire.

 • Montage som ved dør uden automatik (se side 3 punkt 1-6 )
 • Magnet og omløber med wirehjul skrues af overkarm således dør med ankerpladestop kan passere frit.
 • Dørplade monteres (se side 3 punkt 7-9 )
 • Døren placeres således at forkant dørplade står glat med sidevendtkram. Magnet monteres så ankerpladestop, ankerplade på wire rører hinanden. Døren lukkes, magnet og omløber med wirehjul fastgøres. Ønskes lodderne justeret kan dette gøres ved at løsne pinolskruen i ankerpladen.
 • Hvis nødvendig efterfyldes lod med lodfyld.
 • Montagelister til 2 delt lodbrønd monteres på anslagskarm og væg. Lodbrønd skrues fast på montagelister.
 • Inddækning monteres (se side 4 punkt 13 )

Friløb:

(lodbrønd i bag). Friløb består af lodder, wire, omløber, vinkel med wirehjul, 2 delt lodbrønd, magnet, ankerpladestop og ankerplade.

Omløber med wirehjul er monteret i forende af overkarm.

Lodder, magnet, og vinkel med wirehjul er placeret i bagende af overkarm og skal efter montering dækkes af lodbrønd. Ankerpladestop er monteret på dørplade og ankerplade er monteret på wire.

 • Montage som ved dør uden automatik (se side 3 punkt 1-6 )
 • Magnet, vinkel med wirehjul og omløber med wirehjul skrues af overkarm således dør med ankerpladestop kan passere frit.
 • Dørplade monteres (se side 3 punkt 7-9 )
 • Døren placeres således at forkant dørplade står glat med sidevendtkram. Magnet monteres så ankerpladestop, ankerplade på wire rører hinanden. Døren lukkes magnet, vinkel med wirehjul og omløber med wirehjul fastgøres. Ønskes lodderne justeret kan dette gøres ved at løsne pinolskruen i ankerpladen.
 • Hvis nødvendig efterfyldes lod med lodfyld.
 • Montageflange monteres ved ende af overkarm således at den 2 delte lodbrønd står glat med limtræsplanke.
 • Inddækning monteres (se side 4 punkt 13 )